Grzegorz Tomczak

magister fizjoterapii

Grzegorz Tomczak

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, magister fizjoterapii

Numer prawa wykonywania zawodu (PWZFz): 71498 

Kwalifikacje

Specjalność: ortopedia, narząd ruchu