Martyna  Gwarda

magister fizjoterapii

Martyna Gwarda

Absolwentka Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii, magister fizjoterapii

Numer prawa wykonywania zawodu (PWZFz): 67641 

Kwalifikacje

Specjalności: kinesiotaping, fizjoterapia w ortopedii